Cart:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Garanties

Garantie conform punt 13. GARANTIES VOORWAARDEN van onze ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

Onderdelen/apparatuur

Goederen (behoudens machines).

CSI verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe goederen een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.


Machines

Voor alle machines geleverd door CSI geldt de garantietermijn welke de producent hiervoor hanteert welke in het algemeen 12 maanden bedraagt. Bij het direct afsluiten van een onderhoudscontrakc verstrekken wij 24 maanden op nieuwe machines.

Transportkosten

Transportkosten en onderzoekskosten worden separaat aan u doorberekend, mits anders overeengekomen.

Oppervlakte behandelingen (coatings)

Garanties coatings

- De soort garantie wordt bepaald door de garantiegever en is afhankelijk van het aangebrachte coating systeem. 

- De garantie wordt alleen verstrekt als er een volledig coating systeem wordt aangebracht.


Elke aanspraak op garantie vervalt indien:

- Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI wijzigingen in of reparaties aan, de goederen/oppervlakken heeft verricht of door derden heeft laten verrichten.

- De goederen/oppervlakken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, dit ter   beoordeling van CSI.

- Opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan wel enige andere verplichtingen aan CSI niet nakomt.

- Wanneer niet is voldaan aan de specifieke garantievoorwaarden.

- Wanneer het serie nummer op de machine ontbreekt.

Gratis Verzending (binnen Nederland) bij bestellingen boven de € 350,00 Dit geldt voor al onze producten!
© 2015 Wetrok webshop is niet gelieerd aan Wetrok of haar distributienetwerk.