Retourneren
Goederen komen alleen in aanmerking voor creditering indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

Retourtermijn:
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg met Cleaning Solutions International bv, binnen 8 dagen na levering conform retourvoorwaarden in onze ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN 15.1.

Retourzending:
Goederen dienen niet gebruikt en ongeschonden te zijn en in originele, onbeschadigde verpakking aan Cleaning Solutions International bv geretourneerd te worden, dus geschikt voor wederverkoop.
Goederen dienen goed te worden verpakt teneinde beschadigingen tijdens het transport te voorkomen.

Retourafhandeling:
Voor creditering is de ingangscontrole die Cleaning Solutions International bv uitvoert op de kwaliteit en de hoeveelheid, bindend. Cleaning Solutions International bv behoudt zich het recht voor om kosten (verzending, administratieve) voor het terugnemen van goederen op de creditnota in mindering te brengen.

Uitzondering:
Speciaal bestelde- of vervaardigde producten kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor artikelen, die in verband met de houdbaarheid opgeslagen moeten worden.